หลักสูตรพัฒนาภาษาจีน

รายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

หลักสูตรพัฒนาภาษาจีน   ทุนส่วนตัว

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกำหนดให้อยู่ในโปรเจคท์ 211”

Ø  ที่สาขาวิชาให้เรื่องเรียนหลากหลาย:ครอบคลุม12ประเภทคณะ,55สาขาชั้นนำในการเลือกเรียนเน้นความสำคัญของสาขาวิชาประเทศ,มีสาขาวิชาที่สำคัญหลักใน37จังหวัด,เป็นสถานศึกษาสำคัญในการทำการวิจัยในระดับpost-doctora,มี19สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,มี44สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกศึกษาต่อ 107สาขา

Ø  มีบุคลลากรที่เข้มแข็ง:มีอาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชากว่า2800คน,ในระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์(รวมถึงนักวิจัย)กว่า1600คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 300คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 1200คน

Ø  ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซีหนานไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้ว ค่าครองชีพในเมืองฉงชิ่งไม่สูงเท่ากับเมืองอื่น

Ø  ฉงชิ่งป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินและผู้คน  อาหารที่เมืองฉงชิ่งนั้นขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ø  มีสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยซีหนานมีภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมีภูเขาจิ้งหวินอยู่ด้านหลัง,ข้างก็มีแม่น้ำหลิงเจียง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนสาธารณะและต้นไม้รายล้อมอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

Ø  ผู้สมัครเหมาะกับการเรียนระดับใด

ภาษาจีนพื้นฐาน1):เหมาะสมกับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลย

ภาษาจีนพื้นฐาน2):เหมาะสมกับคนที่รู้คำศัพท์ 600 คำขึ้นไปและรุ้จักไวยกรณ์จีนเล็กน้อย

ภาษาจีนระดับกลาง1):เหมาะสมกับคนที่รู้คำศัพทื 1200 คำขึ้นไปและรู้จักไวยกรณ์จีนบ้าง

ภาษาจีนระดับกลาง2):เหมาะสมกับคนที่รู้คำศัพท์ 2000 คำขึ้นไปและรู้จักไวยกรณ์จีนบ้าง

ภาษาจีนขั้นสูง1):เหมาะสมกับคนที่รุ้คำศัพท์ 3000 คำขึ้นไปและสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน  hsk4 แล้ว

ภาษาจีนขั้นสูง2):เหมาะสมกับคนที่รุ้คำศัพท์ 4000 คำขึ้นไปและสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนHSK 5แล้ว

Ø  วิชาหลัก

ภาษาจีนพื้นฐาน1):ภาษาจีนพื้นฐานการฟังพูดอ่านและเขียน

ภาษาจีนพื้นฐาน2):ภาษาจีนพื้นฐานการฟังพูดอ่านและเขียน

ภาษาจีนระดับกลาง1):ภาษาจีนระดับกลางการฟังพูดอ่านและเขียน

ภาษาจีนระดับกลาง2):ภาษาจีนระดับกลางการฟังพูดอ่านและเขียน

ภาษาจีนขั้นสูง1):ภาษาจีนขั้นสูงการฟังพูดอ่านและเขียน

ภาษาจีนขั้นสูง2):ภาษาจีนขั้นสูงการฟังพูดอ่านและเขียน

Ø  จุดมุ่งหมายการเรียน

ภาษาจีนพื้นฐาน1):สามารถฟังพูดอ่านเขียนระดับพื้นฐานเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 600 คำและไวยกรณ์เบื้องต้นซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนพื้นฐาน2):สามารถฟังพูดอ่านเขียนระดับพื้นฐานเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 1200คำและไวยกรณ์เบื้องต้นซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนระดับกลาง1):สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสิ่งที่อยากจะพูดได้มากขึ้นเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 2000 คำพร้อมทั้งคำศัพท์เฉพาะและไวยากรณ์ที่มากขึ้น

ภาษาจีนระดับกลาง2):สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสิ่งที่อยากจะพูดได้มากขึ้นเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 3000 คำพร้อมทั้งคำศัพท์เฉพาะและไวยากรณ์ที่มากขึ้น

ภาษาจีนขั้นสูง1):สามารถพูดคุยภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่มีปัญหาเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 4000 คำ

ภาษาจีนขั้นสูง2):สามารถพูดคุยภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่มีปัญหาเรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 5000คำ

Ø  ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษา

Ø  หลักสูตรการเรียน

 

หลักสูตร

ตารางเรียน

ชั้นเรียน

วิชาเรียน

เวลาเรียน/สัปดาห์

วิชาหลัก

พื้นฐาน1

ภาษาจีนพื้นฐาน1

10

การฟังภาษาจีน1

6

การพูดภาษาจีน1

4

พื้นฐาน2

ภาษาจีนพื้นฐาน2

10

การฟังภาษาจีน2

6

การพูดภาษาจีน2

4

ระดับกลาง1

ภาษาจีนระดับกลาง1

8

การฟังภาษาจีน1

4

การพูดภาษาจีน1

4

การอ่านภาษาจีน1

2

การเขียนภาษาจีน1

2

ระดับกลาง2

ภาษาจีนระดับกลาง2

8

การฟังภาษาจีน2

4

การพูดภาษาจีน2

4

การอ่านภาษาจีน2

2

การเขียนภาษาจีน2

2

ระดับสูง1

ภาษาจีนขั้นสูง1

8

การฟังภาษาจีน1

4

การพูดภาษาจีน1

4

การอ่านภาษาจีน1

2

การเขียนภาษาจีน1

2

ระดับสูง2

ภาษาจีนขั้นสูง2

8

การฟังภาษาจีน2

4

การพูดภาษาจีน2

4

การอ่านภาษาจีน2

2

การเขียนภาษาจีน2

2

วัฒนธรรมจีน

ดนตรีจีน

2

พู่กันจีน

2

ศิลปะการป้องกันตัวจีน

2

ตัดกระดาษ

2

ทำอาหารจีน

2

ความรู้เบื้องต้นประเทศจีน

ระดับกลาง1 ขึ้นไป

3

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ไม่ถือสัญชาติจีนและสุขภาพแข็งแรง

อายุ 16 ปี ขึ้นไป

เอกสารในการสมัคร

Ø  ใบสมัครเข้าศึกษา《西南大学外国学生来华学习申请表》ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ

Ø  ใบสำเร็จการศึกษาล่าสุด

Ø  สำเนาพาสปอร์ต  (ที่ยังไม่หมดอายุ)

Ø  สำเนาตรวจร่างกาย 2 ฉบับ《外国人体格检查记录》(ตัวจริงเก็บไว้ที่ตัวเอง)

ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลออนไลน์

Ø  เข้าสู่ระบบของวิทยาลัยนานาชาติhttp://222.198.126.224/),โดยการใส่ชื่อรหัสและรหัสยืนยันซึ่งเป็นชั้นตอนในการสมัคร

Ø  คลิ้ก表格下载ในเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติhttp://222.198.126.224/เพื่อดาวโหลดใบสมัครออนไลน์《西南大学外国学生来华学习申请表》และใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》

Ø  กรอกลายละเอียดใบสมัคร《西南大学外国学生来华学习申请表》และตรวจร่างตามใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัดในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  เข้าสู่ระบบวิทยาลัยนานาชาติกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและแนบเอกสารทั้งหมด

Ø  ตรวจข้อมูลให้เรียบร้อยอีกครั้งและกด提交เพื่อส่งข้อมูล

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบตอบรับ《录取通知书》และใบยื่นขออนุญาตวีซ่า《外国留学人员来华签证申请表》ไป ณ ที่อยู่ของผู้สมัครก่อนเปิดภาคเรียน 1-2 เดือน

Ø  ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลแบบธรรมดา

Ø  ดาวโหลดใบสมัครในเว็บไซต์http://gjxy.swu.edu.cn 《西南大学外国学生来华学习申请表》และใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》;

Ø  กรอกลายละเอียดใบสมัคร《西南大学外国学生来华学习申请表》และตรวจร่างตามใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัดในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  นำเอกสารทั้งหมดในการสมัครส่งมาที่ฝ่ายรับนักศึกษาต่างประเทศวิทยาลัยนานาฃาติ

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบตอบรับ《录取通知书》และใบยื่นขออนุญาติวีซ่า《外国留学人员来华签证申请表》ไป ณ ที่อยู่ของผุ้สมัครก่อนเปิดภาคเรียน 1-2 เดือน

Ø  เพิ่มเติมไม่ว่าจะได้รับเข้าเรียนหรือไม่จะไม่มีการส่งเอาสารคืนให้ผู้สมัคร

ระยะเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครก่อนเริ่มการศึกษา 2-3 เดือน

เริ่มการศึกษาต้นเดือนกันยายนหรือปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม

ค่าใฃ้จ่ายหอพักนักศึกษา

ห้องคู่5000หยวน/คน/เทอม9000หยวน/คน/ปี

ห้องเดียว7000หยวน/คน/เทอม12000หยวน/คน/ปี

เพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดหาห้องพักข้างนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาหากต้องการ

ค่าใช้จ่าย (สกุลเงินหยวน)

ค่าลงทะเบียน    ค่าเรียน      ค่าประกันชีวิต      รวมทั้งสิ้น

1 ปีการศึกษา       400     13000      800        14200

1 เทอมการศึกษา     400    7000        400        7800

เพิ่มเติม

ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการได้ค่าใช้จ่ายต้องให้ทางนักศึกษาออกเอง

ทุกๆปีทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเช่นกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติการแข่งขันพูดสุนธรพจน์ภาษาจีนกิจกรรมกีฬาสีฯลฯ

ติดต่อเรา

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:fstudent@swu.edu.cn

Website:http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询