โรงพยาบาลและประกันฯ

ความรู้ประกันภัย

ตามกฏระเบียบของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษษต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องทกาประกันสุขภาพในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประกันสุขภาพที่ได้ทำนั้น จะต้องประกอบไปด้วยประกันอุบัติเหตุและการเข้ารับการรักษาจากทางโรงพยาบาล นักศึกษาทุนรัฐบาลจีน และนักศึกษาทุนขงจื้อ จะถูกกำหนดให้ทางรัฐบาลและฮั่นปั้นเป็นธุระจัดการให้ทั้งหมด ในส่วนของนักศึกษาทุนตนเองจะต้องดำเนินการซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองเท่านั้น  นอกเหนือจากนี้ นักศึกษาคนใดที่ได้ซื้อประกันสุขภาพมาก่อนหน้าที่จะมาเรียนในประเทศจีนแล้วนั้น จะต้องไปติดต่อกับทางสำนักวานนักศึกษาต่างชาติ ว่าไม่มีความประสงค์จะซื้อประกันสุขภาพกับทางมหาวิทยาลัย

บริการรักษาสุขภาพ

ทางมหาวิทยาลัยซีหนาน มีบริการรักษาสุขภาพที่ดีเยี่ยมไว้รองรับตามความต้องการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถใช้บริการจากทางโรงพยาบาลได้อย่างทันถ่วงที ซึ่งทุกครั้งจำเป็นจะต้องนำเอกสารยืนยันบัตรนักศึกษาหรือพาสปอร์ตไปด้วยทุกครั้ง

ข้อพึงระวัง: สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาอยู่ในประเทศจีนเป็นระยะเวลายาว จำเป็นต้องทำการซื้อประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ  ทางมหาวิทยาลัยจึงมี่ความประสงค์ให้นักศึกษาทุกคนแจ้งต่อสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อทางสำนักงานจะเป็นผู้ติดต่อบริษัทประกันสุขภาพ เพื่อให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยซีหนาน

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยซีหนาน

เบอร์โทรฉุกเฉิน: 023-68250120 68251120

点击咨询