คอร์สภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะสั้น

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

(หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นและศึกษาวัฒนธรรมจีน)

 

ผู้สมัคร: ผู้ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรเน้น: เรียนภาษาจีนและพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนของผู้เรียน และสัมผัสวัฒนธรรมจีน

จุดประสงค์ของการอบรม : เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของผู้เรียนในด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

ระยะเวลาผู้สมัครสามารถกำหนดเอง

กำหนดการเรียนและกิจกรรม

หลักสูตรภาษาจีน

ภาษาจีนทั่วไป

ภาษาจีน ฟัง พูด

ภาษาจีนอ่าน เขียน

หลักสูตรวัฒนธรรมจีน

เพลงจีนโบราณ

พู่กันจีน

ศิลปะการต่อสู้จีน

ตัดกระดาษจีน

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน

ทัศนศึกษาเมืองฉงชิ่ง 1 วัน

ทัศนศึกษาเมืองต้าจู๋ 1 วัน

ศึกษาโรงเรียนมัธยม (ครึ่งวัน)

ศึกษาโรงเรียนประถม (ครึ่งวัน)

แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจีน

 

ค่าใช้จ่าย (สกุลเงินหยวน)

ค่าลงทะเบียน,ประกันชีวิต และค่าที่พัก

       200 - 400 หยวน               600/สัปดาห์  60/วัน (ห้องคู่) 

                      2000/เดือน 80/วันห้องเดี่ยว

หมายเหตุ

Ø  หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ถ้าในกลุ่มมีผู้เรียนตั้งแต่ 10คนขึ้นไป สามารถเปิดชั้นเรียนเดี่ยวได้สำหรับกลุ่มนี้ได้

Ø  สำหรับค่าใช้จ่ายการทัศนศึกษา : เมืองฉงชิ่ง 1 วัน 300 หยวน/คน, เมืองต้าจู๋ 1 วัน 450 หยวน/คน, แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายจีน100 หยวน/คน

Ø  ค่าอาหารผู้สมัครรับผิดชอบเอง หรือให้ทางเราจัดการให้ ค่าใช้จ่าย 80 หยวน/คน/วัน

Ø  ผู้สมัครสามารถกำหนดการทัศนศึกษาเองได้

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询