ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สำนักงานกิจการนักศึกษาต่างชาติ
หน้าที่ความรับผิดชอบบริการรถรับส่งสนามบินให้กับนักศึกษาต่างชาติใหม่อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติใหม่บริการนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการจัดการที่พักอาศัยการยื่นขอวีซ่าการประเมินผลทุนการศึกษาเบี้ยเลี้ยงรายเดือนประกันภัยสุขภาพบัตรนักศึกษา ฯลฯ

Tel: +86-23-68256342, +86-23-68254425

Email: studentao@swu.edu.cn

Fax: +86-23-68253497

点击咨询