ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักเรียนต่างชาติรับสมัครนักศึกษาต่างชาติให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลโปรแกรมนักศึกษาต่างชาติทุนการศึกษาเอกสารใบรับสมัครขั้นตอนการสมัครผลการเรียนรู้มาตรฐานการศึกษาค่าหอพักที่ได้มาตรฐานค่าประกันภัยที่ได้มาตรฐานใบตอบรับเข้าการศึกษาและjw202 ฯลฯ

Tel: +86-23-68367823+86-23-68366002

Email: fstudent@swu.edu.cn

Fax: +86-23-68367823+86-23-68253497

点击咨询