เบอร์โทรฉุกเฉิน

 เบอร์โทรภายใน

หมายเลข

สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

68252136 68366001

สำนักงานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

68367823 68366002

สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ

68256342 68254425

อีเมลล์สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ

studentao@swu.edu.cn

เบอร์โทรฉุกเฉินอาคารหอพักนักศึกษา

68253069

เคาน์เตอร์บริการหอพักนักศึกษา

68293100

เบอร์โทรแจ้งตำรวจ

68251110

หอพัก 12

68287834

 

เบอร์โทรภายนอก

หมายเลข

สถานีตำรวจ

110

สถานีดับเพลิง

119

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

120

อุบัติเหตุจราจร

122

ระบบรักษาความปลอดภัย

12110

พยากรณ์อากาศ

12121

บริการมือถือ China Mobile

10086

บริการมือถือ China Unicom

10010

บริการมือถือ China Telecom

10000

สายด่วนผู้บริโภค

12315

 

点击咨询