การคมนาคม

คู่มือการเดินทาง

การเดินทางภายในเมืองฉงชิ่ง

รถโดยสารประจำทาง

ภายในตัวเมืองฉงชิ่งนั้น มีรถโดยสารประจำทางอยู่หลายสาย ไปได้หลายที่ ทั้งสะดวกสบายและประหยัดเวลา ซิ่งแต่ละครั้งที่โดยสารรถประจำทาง ผู้โดยสาจะต้องระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย

รถไฟฟ้า

ในตัวเมืองฉงชิ่งนอกจากจะมีรถโดยสารประจำทางที่สะดวกสบายแล้วนั้น ยังมีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินไว้บริการผู้โดยสาร ซึ่งรถไฟฟ้าในตัวเมืองเป่ยเป้ยนั้นสามารถนั่งไปยังศูนย์การค้าในตัวเมืองได้อย่างทั่วถึง ใช้เวลาการเดินทางไม่นาน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 2-7 RMB เท่านั้น

แท็กซี่

บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยการนั่งแท็กซี่หรือการโดยสารรถค่อนข้างสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ซึ่งเวลาทำการของแท็กซี่นั้นจะแบ่งเป็นช่วงเช้า6:00-23:00 โดยค่าใช้บริการจะเริ่มต้นที่ 10RMB และในช่วงกลางคืน 23:00-6:00 ค่าใช้บริการจะเริ่มต้นที่11RMB

การคมนาคมในฉงชิ่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก ทางน้ำและรถไฟ ก็สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายนักศึกษาสามารถเข้าไปที่เว็ปไซด์http://www.ctrip.com/;去哪儿网 เพื่อสั่งจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ได้ตามความต้องการ

点击咨询