ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยซีหนานให้มากกว่าระบบการเรียนรู้

เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของระบบการเรียนรู้  คุณภาพการศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ได้คัดสรร อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์การสอน   สามารถทำให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความสามารถอย่างมากมาย นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากการสอนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

计算机教室2

点击咨询