ธนาคารและไปรษณีย์

ธนบัตรและบริการธนาคาร

ประเทศจีนมีการใช้สกุลเงินเป็น RMB (เงินของประชาชน)โดยเงินจีนจะแบ่งออกเป็น เงินหยวนและเงินเจี่ยว มีธนบัตรใบละ100元、50元、20元、10元、5元、2元、1 ทั้งหมด 13ชนิด และเงินเหรียญ1元、5角、1角、5分、2分、1

อัตราแลกเปลี่ยนธนบัตร

เงินปอนด์  ฮ่องกงดอลลาร์  ดอลลาร์  ยูโร่  เยน  แคนาดาดอลลาร์  ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นเงินสกุลRMBได้  บัตรธนาคารที่สามารถนำมาใช้ในประเทศจีนเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสกุลนั้นมีอยู่ 7ชนิดคือ

美国运通卡 American Express

万事达卡 (Master Card)

VISA

大来卡 (Dinner's Club Card)

JCB

百万卡 (Million Card)

万事发达卡 (Federal Card)

บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย มีธนาคารแห่งประเทศจีน  สามารถใช้บริการฝาก-ถอน  แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งสิ่งที่ควรระวังคือ อย่าใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินกับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการสูญเสียทรัพย์สินได้  การแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือใช้บริการต่างๆจากธนาคาร นักศึกษาทุกคนจำเป็นจะต้องนำหลักฐานยืนยันตนหรือพาสปอร์ตมาติดต่อบริการด้วยทุกครั้ง

ในบริเวณมหาวิทยาลัยยังมีธนาคารอื่นๆอีกมากมาย ไว้รองรับความต้องการของนักศึกษา ทั้งฝาก-ถอน แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ หากนักศึกษาต้องการเปิดบัญชีธนาคารใหม่จำเป็นจะต้องนำพาสปอร์ตมาด้วยทุกครั้ง

ซึ่งธนาคารต่างๆสามารถรับแลกสกุลเงินปอนด์  ฮ่องกงดอลลาร์  ดอลลาร์  ยูโร่  เยน  แคนาดาดอลลาร์  ได้ทั้งหมดไม่จำกัด

中国银行客户服务电话:95566

网址:http://www.bank-of-china.com/

中国工商银行客户服务电话:95588

网址:http://www.icbc.com.cn/

中国建设银行客户服务电话:95533

网址:http://www.ccb.com.cn/

中国农业银行客户服务电话:95599

网址:http://www.abchina.com/

重庆银行客户服务电话:023-96899

ภายในมหาวิทยาลัยยังมีไปรษณีย์แห่งประเทศจีนไว้บริการนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งสามารถส่งไปรษณีย์ทางไกลต่างประเทศ ภายในประเทศ พัสดุเป็นต้น

หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการไปรษณีย์ ทางหอพักนักศึกษาต่างชาติยังมีบริการให้สามารถส่ง-รับไปรษณีย์ หรือพัสดุได้ตรงบริเวณหน้าหอพัก ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำใบแจ้งรับ-ส่งพัสดุมายื่นให้กับผู้ดูแลหอพัก และจะต้องนำบัตรนักศึกษาหรือพาสปอร์ตมายืนยันด้วยทุกครั้ง

点击咨询