กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษ

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนอีกมากมาย  อาทิเช่น เทศกาลตรุษจีน กิจกรรมภายในโรงเรียน วันระลึกแห่งชัยชนะ การแข่งขันภาษาจีน เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย  เทศกาลไหว้พระจันทร์ วันฮาโลวีน งานวัฒนธรรมนานาชาติ และเทศกาลในฤดูหนาวต่าง เป็นต้น

เดือนสอง เทศกาลตรุษจีน

เดือนสี่ เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย

เดือนสี่ กิจกรรมภายในโรงเรียน

เดือนห้า วันระลึกแห่งชัยชนะ

เดือนหก การแข่งขันภาษาจีน

เดือนเก้า เทศกาลไหว้พระจันทร์

เดือนสิบ วันฮาโลวีน

เดือนสิบเอ็ด งานวัฒนธรรมนานาชาติ

เดือนสิบสอง เทศกาลในฤดูหนาว

点击咨询