ประกาศ สำหรับผู้สนใจหาที่พัก
addtime2015-12-09 20:58:27     Author:    Browse: 

ประกาศ สำหรับผู้สนใจหาที่พัก

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาศึกษายังสถาบันเป็นจำนวนมาก ทางหอพักนักศึกษาจึงมีความจำกัดในการหาที่พัก เพื่อให้นักศึกษาในประเทศจีนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการที่พัก ทางหมาวิทยาลัยจึงได้มีการรวบรวมเอกสารพนักงาน เจ้าของกิจการหอพักและพื้นที่รอบๆเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่อาศัย ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลการเช่าที่อยู่อาศัย นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย studentao@swu.edu.cn

แจ้งมาไว้ ณ ที่นี่

สำนักงานนักศึกษาต่างชาติ 

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบฟอร์มข้อมูลที่พักอาศัย

วันที่ 16 กรกฏาคมพ.ศ. 2558

点击咨询