มหานครฉงชิ่ง

มหาศาลาประชาคมแห่งมหานครฉงชิ่ง

นั่งกระเช้า ข้ามแม่น้ำเจียหลิง

สะพาน หวางฮัวเอวี๋ยน

มหาศาลาประชาคมยามราตรี

มหานครฉงชิ่งยามราตรี (1)

มหานครฉงชิ่งยามราตรี (2)

มหานครฉงชิ่งยามราตรี (3)

เขต เจี่ยฟ่างเปย ยามราตรี

ท่าเรือ จัตุรัสฉาวเทียนเหมิน

เส้นทางคมนาคมภายในมหานครฉงชิ่ง

เส้นทางคมนาคมภายในมหานครฉงชิ่ง (2)

จตุรัสซานเสีย เขตซาผิงป้า

ศูนย์กีฬาโอลิมปิกแห่งมหานครฉงชิ่ง

สนามฟุตบอล ภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิก