รองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่และคณะ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยซีหนาน
addtime2016-06-13 14:58:32     Author:    Browse: 

รองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่และคณะ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยซีหนาน

เมื่อวันที่ 6 – 9  พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และ นางสาวสุทัศน์นันทน์  เนียมรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง เพื่อเข้าหารือความร่วมมือต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยซีหนานและเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยการนี้ ศาสตราจารย์ จิ้น อวี้ เล่อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนาน และผู้บริหารคณะนานาชาติ ให้การต้อนรับ

      การประชุมเริ่มต้นขึ้น  ลำดับแรก ศ.จิ้น อวี้ เล่อ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านรองนายกเทศมนตรีและผอ.การศึกษา ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนมหาวิทยาลัยซีหนานในครั้งนี้  โดยมหาวิทยาลัยซีหนานและอำเภอหาดใหญ่ ได้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากโครงการความร่วมมือต่างๆทั้งกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยมเสมอมา.  ท่านรองสัมฤทธิ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาจีน และได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆของห้องเรียนขงจื๊อ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ – วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ ฯลฯ  มาโดยตลอดเช่นกัน

      โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน ได้เดินทางไปเยือนหน่วยงานต่างๆของอำเภอหาดใหญ่ และได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้วยกัน 5 โครงการ

( อ.หวัง เชวี่ย เขียน นายธัญชาติ  ล้อพงค์พานิชย์ แปล )

点击咨询