มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยซีหนาน ตั้งอยู่ในเขตเป่ยเป้ย ในมหานครฉงชิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการดูแลโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการจีน ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย  ต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยซีหนาน เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 1906 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนชวนตง  เปิดทำการเรียนการสอน กระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2005  มหาวิทยาลัยครูซีหนานและมหาวิทยาลัยเกษตรซีหนาน ได้ร่วมมือกัน รวมมหาวิทยาลัย จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยซีหนานในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยซีหนาน ถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าพฤกษาแมกไม้ และธรรมชาติที่ร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะแก่การศึกษา อีกทั้งเทคโนโลยีทางการศึกษาอันทันสมัย กอปรกับคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ และคณะสาขาต่างๆที่ครอบคลุม ทำให้มหาวิทยาลัยซีหนานเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆคน

点击咨询