เตรียมตัวมาเรียน

คู่มือสำหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยซีหนาน

คู่มือการเดินทาง

 สนามบินฉงชิ่ง –มหาวิทยาลัยซีหนาน

แท็กซี่ (ค่าเดินทางประมาณ 100 RMB  ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

 (รถไฟฟ้า สาย3 สีน้ำเงิน  จากสนามบินฉงชิ่ง มายัง 红旗河沟站 และเปลี่ยนสาย 6 สีชมพู นั่งมาถึงยัง北碚站 ใช้เวลาประมาณ 50นาที)

ข้อควรระวัง:กรุณาเข้าแถวขึ้น-ลงรถให้เป็นระเบียบ เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัวให้ดี)

สถานีรถไฟฉงชิ่ง-มหาวิทยาลัยซีหนาน

แท็กซี่ (ค่าเดินทางประมาณ 80RMB  ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

(รถไฟฟ้า สาย3 สีน้ำเงิน  จากสถานีรถไฟฉงชิ่ง มายัง 红旗河沟站 และเปลี่ยนสาย 6 สีชมพู นั่งมาถึงยัง北碚站 ใช้เวลาประมาณ 50นาที)

สถานีรถไฟ菜园坝-มหาวิทยาลัยซีหนาน

(รถเมล์ประจำทางสาย 502 ราคา 10RMB ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

แท็กซี่ ราคาประมาณ80 RMB ใช้เวลาประมาณ40 นาที

รายงานตัวพร้อมรับที่สนามบิน

โปรดทำตามกฎของทางมหาวิทยาลัย กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟให้พร้อมก่อนมารายงานตัว ถ้าไม่สามารถมาได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง กรุณาแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและประโยชน์ในการรับทุนการศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการรับนักเรียนใหม่ฟรี (สำหรับนักศึกษาทุนรัฐบาลจีนและทุนขงจื้อ) สามารถแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยรับทราบล่วงหน้า สำหรับนักศึกษาที่มาก่อนหรือหลังการรายงานตัว สามารถเลือกที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยบริการรถรับ-ส่งได้เช่นกัน ด้วยทุนของตนเองก็สามารถเลือกบริการรถรับ – ส่งจากทางมหาวิทยาลัยได้

สำหรับนักศึกษาทุนตนเองสามารถเลือกบริการรถรับ – ส่งจากทางมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย 210RMB

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail:studentao@swu.edu.cn

FAX:+86-23-68253497,

Tel:+86-23-68254425; +86-23-68256342

www:http://gjxy.swu.edu.cn/

ที่พักและค่าธรรมเนียม

ตามหลักทุนการศึกษาทุกประเภท ตามการจัดการของทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้นักศึกษาทุนรัฐบาลจีน นักศึกษาทุนขงจื้อรวมถึงเด็กแลกเปลี่ยน ถูกกำหนดให้ที่พักฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม  โดยห้องพักถูกจัดโดยทางมหาลัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนห้องพักได้ล่วงหน้า ซึ่งห้องพักมีรายละเอียดดังนี้  :

ห้องเดี่ยว:80 RMB/คน/ คืน  ห้องคู่:60 RMB/ คน/ คืน

สำหรับนักศึกษาทุนตนเอง สามารถเลือกพักและจ่ายค่าธรรมรายปีได้

ห้องเดี่ยว:7000RMB/คน/ เทอม   12000RMB/ คน/ปีการศึกษา

ห้องคู่:5000RMB/ คน/ เทอม 9000RMB/คน/ปีการศึกษา

นักศึกษาทุนตนเองยังสามารถเลือกเข้าพักเป็นรายวันได้โดยมีค่าธรรมเนียมดังนี้ ห้องเดี่ยว:80 RMB/คน/ คืน  ห้องคู่:60 RMB/ คน/ คืน

สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องทำการกรอกรายเอียดเข้าที่พัก เช่น แบบฟอร์มเข้าพักของนักศึกษาต่างชาติ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย)  โดยนักศึกษาจะต้องทำการแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า  15 วัน เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมชุดเครื่องนอนให้บริการ  สำหรับนักสึกษาที่พักนอกมหาวิทยาลัยจะต้องกรอกรายละเอียดการเข้าพักและนำพาสปอร์ตไปแจ้งให้ทางสถานีตำรวจทราบภายใน 3 วัน

นักศึกษาทุกคนจะต้องนำพาสปอร์ตมาลงทะเบียนที่ตึก(紫云楼)ตึกลงทะเบียนต้อนรับส่วนหน้า

ประกันสุขภาพ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในประเทศจีนจะต้องซื้อประกันสุขภาพถึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนสถานศึกษานั้น

นักศึกษาทุนรัฐบาลจีน  นักศึกษาทุนขงจื้อ  นักศึกษาทุนนายกเทศมนตรเมืองฉงชิ่ง ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นบริการให้ทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายจะถูกออกจากทุนที่ได้มา)  สำหรับนักศึกษาทุนตนเองจะต้องนำค่าใช้จ่ายมาให้กับทางมหาลัย

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ

800RMB/ปี  400RMB/ครึ่งปี  160RMB/เดือน

อื่นๆ

ทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้นในทุกๆปี ดังนั้น ขอให้นักศึกษาต่างชาติทุกคน นำชุดประจำชาติ ธงประจำชาติ รวมถึงของที่ระลึกต่างๆมาด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเป็นวัฒนธรรมของประเทศตนเอง

点击咨询