มหานครฉงชิ่ง

  มหานครฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน จัดเป็น 1 ใน 4 มหานครที่สำคัญของประเทศ  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน เป็นฐานการประมวลผลและส่งออกสินค้าชั้นนำอีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ ทำให้มหานครฉงชิ่งมีฐานการผลิตที่ทันสมัยระดับชาติ

เป็นเขตสาธิตด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจโซนภาคตะวันตกของประเทศจีน ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาจัดสรรพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและชนบทอย่างครอบคลุม ทำให้มหานครฉงชิ่ง จัดเป็นมหานครที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดอีกมหานครหนึ่งของโลก

มหานครฉงชิ่ง มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมาย และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาโอบล้อมเมืองไว้ และมีการสร้างสะพานหลายสายเพื่อใช้ในการคมนาคม ทำให้มหานครแห่งนี้ได้รับสมญานามว่า มหานครแห่งภูเขา และ มหานครแห่งสะพาน   หากจะพูดถึงเอกลักษณ์ของเมืองฉงชิ่งแล้วล่ะก็ นอกจากวิวทิวทัศน์ยามราตรีที่มีความงดงามแล้ว ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก นั่นก็คือ ฮว่อกัว หรือ หม้อไฟฉงชิ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้น มหานครฉงชิ่ง จึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรพลาด

点击咨询